Když činy váží víc než slova

Úvod Projekt KáDečka 2016/2017

Projekt KáDečka 2016/2017

Projekt KáDéčka je projektem Centra pomoci vojákům v tísni z.ú., jehož cílem je pomoci dětem z rodin příslušníků Ozbrojených sil AČR v aktivní službě i mimo ni, kteří se ocitli v tíživé situaci a pomohlo by jim od této situace odlehčení v podobě zaplacení obědů jejím dětem ve školním zařízení a to po dobu jednoho až tří let dle individuální situace.

Cílem tohoto projektu je především pomoci dětem, které se ocitly v takové situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách.

Pomoc bude poskytována přímo prostřednictvím základních škol na základě darovací smlouvy tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, a pomoc nemohla být zneužita k jiným účelům. Rodiče nebo rodič se může do projektu přihlásit pomoci formuláře zveřejněného na webových stránkách CPVT z.ú. www.cpvt.cz.

Zásadně neposkytujeme finanční příspěvek přímo rodičům nebo rodiči dětí, našimi partnery pro realizaci projektu jsou základní školy, popřípadě školní jídelny, které jsou samostatné příspěvkové organizace.

Chráníme identitu rodičů i dětí zařazených do projektu. Anonymita je zaručena, zásadně nezveřejňujeme jména dětí a rodin, zařazených do projektu.

O zařazení dítěte do projektu KáDéčka rozhoduje zásadně a pouze Centrum pomoci vojákům v tísní z.ú. a to na základě poskytnutých informací o momentální životní situaci jednotlivých rodičů nebo rodiče. Pomoc nelze vymáhat a není nároková.

Jak postupovat v případě zájmu o pomoc

  1. Rodiče nebo rodič si vyplní žádost o poskytnutí pomoci, kterou si stáhne na webových stránkách www.cpvt.cz následně vypsanou jí zašle elektronicky na e-mail kadecka@cpvt.cz
  2. CPVT z.ú. posoudí žádost o pomoc a vyjádří se rodičům nebo rodiči,  zda pomoc poskytne nebo ne.
  3. Po vyhodnocení a odsouhlasení poskytnutí pomoci si pracovník CPVT z.ú. sjedná schůzku s rodiči nebo rodičem a zřizovatelem jídelního zařízení a podepíší dokumenty k poskytnutí pomoci.

Následně bude darovaná částka poskytnuta na účet zřizovatele jídelny z transparentního účtu CPVT z.ú.

V případě, že dítě nevyčerpá celou částku za školní období, bude tato částka buď to převedena na další školní období, nebo vrácena zřizovatelem školní jídelny zpět na transparentní účet a to vždy po dohodě zřizovatele školní jídelny s Centrem pomoci vojákům v tísni z.ú.