Když činy váží víc než slova

Úvod Naše služby Sociální a bytové poradenství a pomoc

Sociální a bytové poradenství a pomoc

Poskytneme Vám sociální poradenství o možnostech řešení Vaší nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Rozsah a forma naší pomoci Vám pomůže si zachovat lidskou důstojnost i v té nejtíživější životní situaci. Naše pomoc vychází z individuálních potřeb našich klientů, snažíme se působit aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a bude posilovat jejich sociální začleňování. Naše služby jsou poskytovány v takové kvalitě a takovým způsobem aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod našich klientů.

CPVT z.ú. si vyhrazuje právo odmítnout klienta v případě poškození dobrého jména CPVT z.ú. nebo porušení principů a zásad kterými se CPVT z.ú. řídí.

Potřebujete pomoci nebo poradit?

Zavolejte nám na číslo +420 702 176 440, nebo nás kontaktujte pomocí následujícího formuláře:

Prohlášení: CPVT z.ú. se zavazuje k zachování mlčenlivosti týkající se osoby klienta a jeho případu, dále se zavazujeme k nakládání s osobními informacemi a daty podle zákona č.101/2000 Sb. a ve znění jeho pozdějších předpisů. Zavazujeme se kontaktovat klienta a to nejpozději do 24h.od podání jeho žádosti o pomoc.