Když činy váží víc než slova

Úvod Naše služby Právní poradna a pomoc

Právní poradna a pomoc

Nabízíme bezplatnou právní poradnu a pomoc prostřednictvím námi zprostředkovaného advokáta. Sepsáni smluv, žalob a zastupování před příslušným soudem, nebo při jednání s protistranou. Případně poradenství ve všech níže uvedených věcech. V případě potřeby zastupování před státní správou. občanské právo – kompletní rozsah  včetně práva rodinného

  • obchodní právo
  • trestní právo – kompletní rozsah i se zaměřením na dopravní nehody a problematiku s tím spojenou
  • problematika  bezpečnostních prověrek a zastupování před příslušnými orgány
  • v problematice úpadkového práva ( insolvence a konkurzy) kooperuji s advokátní kanceláří specializující se na tuto problematiku
  • ve věcech ostatního  práva kooperuji s advokátní kanceláři specializující se na uvedené problematiky (pracovní práva, azyl, trvalý pobyt, atd.)

CPVT z.ú. si vyhrazuje právo odmítnout klienta v případě poškození dobrého jména CPVT z.ú. nebo porušení principů a zásad kterými se CPVT z.ú. řídí.

Potřebujete pomoci nebo poradit?

Zavolejte nám na číslo +420 702 176 440, nebo nás kontaktujte pomocí následujícího formuláře:

Prohlášení: CPVT z.ú. se zavazuje k zachování mlčenlivosti týkající se osoby klienta a jeho případu, dále se zavazujeme k nakládání s osobními informacemi a daty podle zákona č.101/2000 Sb. a ve znění jeho pozdějších předpisů. Zavazujeme se kontaktovat klienta a to nejpozději do 24h.od podání jeho žádosti o pomoc.